Oops...
Slider with alias header not found.

Werkwijze

1Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Indien u overweegt om ons de behartiging van uw belangen toe te vertrouwen, zal er allereerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden. Het hebben van een goed gevoel over de persoon van de belangenbehartiger, en vertrouwen in zijn werkwijze, is immers essentieel.
4Opvragen medische informatie
De medische informatie (afkomstig van uw huisarts, fysiotherapeut en/of van de behandelend arts of specialist) is van belang om de aard en ernst van uw letsel te kunnen beoordelen, alsmede om vast te stellen in hoeverre – en op welke termijn – er herstel kan plaatsvinden. Voor de beoordeling van de medische informatie maken wij gebruik van een eigen medisch adviseur.
2Aansprakelijk stellen van de wederpartij
Indien u besluit om uw belangen door ons te laten behartigen, zullen wij overgaan tot het aansprakelijk stellen van de wederpartij. In de praktijk zijn zowel uw werkgever alsook de veroorzaker van een verkeersongeval verzekerd voor de schade die u heeft opgelopen.
5Afwikkeling van de schade
In het geval dat de medisch adviseur tot de conclusie komt dat er sprake is van een medische eindsituatie, zal er worden overgegaan tot afwikkeling. Soms is hiervoor een geneeskundig onderzoek nodig.
3AVerhalen van de materiële schade en verzoek tot voorschot
In het geval dat de wederpartij aansprakelijkheid erkent, zal in eerste instantie worden overgegaan tot het verhalen van de materiële schade. Ook zal worden verzocht om een voorschot ter vergoeding van de kosten die in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk zullen optreden. Doel hiervan is om te voorkomen dat u in financiële problemen komt.
6Vaststellingsovereenkomst
Wanneer er met de wederpartij overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van de schadevergoeding, wordt dit vastgelegd door middel van een vaststellingsovereenkomst.
1Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Indien u overweegt om ons de behartiging van uw belangen toe te vertrouwen, zal er allereerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden. Het hebben van een goed gevoel over de persoon van de belangenbehartiger, en vertrouwen in zijn werkwijze, is immers essentieel.
2Aansprakelijk stellen van de wederpartij
Indien u besluit om uw belangen door ons te laten behartigen, zullen wij overgaan tot het aansprakelijk stellen van de wederpartij. In de praktijk zijn zowel uw werkgever alsook de veroorzaker van een verkeersongeval verzekerd voor de schade die u heeft opgelopen.
3AVerhalen van de materiële schade en verzoek tot voorschot
In het geval dat de wederpartij aansprakelijkheid erkent, zal in eerste instantie worden overgegaan tot het verhalen van de materiële schade. Ook zal worden verzocht om een voorschot ter vergoeding van de kosten die in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk zullen optreden. Doel hiervan is om te voorkomen dat u in financiële problemen komt.
4Opvragen medische informatie
De medische informatie (afkomstig van uw huisarts, fysiotherapeut en/of van de behandelend arts of specialist) is van belang om de aard en ernst van uw letsel te kunnen beoordelen, alsmede om vast te stellen in hoeverre – en op welke termijn – er herstel kan plaatsvinden. Voor de beoordeling van de medische informatie maken wij gebruik van een eigen medisch adviseur.
5Afwikkeling van de schade
In het geval dat de medisch adviseur tot de conclusie komt dat er sprake is van een medische eindsituatie, zal er worden overgegaan tot afwikkeling. Soms is hiervoor een geneeskundig onderzoek nodig.
6Vaststellingsovereenkomst
Wanneer er met de wederpartij overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van de schadevergoeding, wordt dit vastgelegd door middel van een vaststellingsovereenkomst.
Bel mij

Sending
#