Oops...
Slider with alias header not found.

Smartengeld bij letselschade

Wanneer u het slachtoffer bent van een verkeersongeval of bedrijfsongeval, en daarbij lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen, heeft u recht op smartengeld. Smartengeld dient als vergoeding voor de hinder en pijn die u als gevolg van uw letsel heeft geleden (en wellicht nog lijdt), de (toekomstige) beperkingen die uit uw letsel voortvloeien en de invloed die een en ander heeft (gehad) op uw sociale en maatschappelijke leven.

Het verkrijgen van een passende schadevergoeding bij letselschade is niet altijd eenvoudig. Montsma Belangenbehartiging helpt u hier graag bij. Namens u stellen wij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk, en claimen wij een smartengeldvergoeding die past bij uw specifieke letsel en omstandigheden. Wij werken daarbij op onze eigen manier: eerlijk, persoonlijk en betrokken.

Hoogte smartengeld

Wij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld wordt er rekening gehouden met meerdere factoren. De aard en de ernst van het letsel staan centraal bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Andere factoren die worden meegewogen bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld zijn:

5

de mate van herstel.

5

de duur van het letsel.

5

het aantal medische behandelingen en de duur ervan.

5

eventuele opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

5

de impact die het letsel heeft (gehad) op uw sociale en maatschappelijke leven.

5

belemmeringen bij hobby’s en sport.

Smartengeld claimen en voorschot

Omdat smartengeld een vergoeding is voor het leed dat u is aangedaan, kan er pas tot definitieve vaststelling van het smartengeld worden overgegaan wanneer duidelijk is welke (toekomstige) beperkingen er uit uw letsel voorvloeien, en welke invloed het letsel heeft (gehad) op uw sociale en maatschappelijke leven. Zolang u nog herstellende bent, en er dus nog verandering zit in uw situatie, is dit niet geheel te overzien. Omdat u al die tijd wel wordt geconfronteerd met hinder, pijn, leed en beperkingen, verzoekt Montsma Belangenbehartiging reeds tussentijds om een voorschot op het smartengeld.

Onze bijstand altijd kosteloos

De bijstand van Montsma Belangenbehartiging is altijd geheel kosteloos. Ook wanneer u zelf (deels) schuldig bent aan het ontstaan van het verkeersongeval of bedrijfsongeval – en de kosten van bijstand dus niet geheel kunnen worden verhaald op de wederpartij c.q. diens verzekeraar – brengen wij op geen enkele wijze kosten bij u in rekening. Montsma Belangenbehartiging is hierin uniek!

Naast dat onze bijstand altijd kosteloos is, laten wij de vergoedingen die u ontvangt rechtstreeks overmaken op uw bankrekening. Voor ons is dit niet meer dan logisch; u bent immers degene die schade heeft geleden!

Bel mij

Sending
#