Oops...
Slider with alias header not found.

Letselschadevergoeding

Wanneer u het slachtoffer bent van een verkeersongeval of bedrijfsongeval, en daarbij letselschade oploopt, heeft u recht op een schadevergoeding. U heeft daarbij zowel recht op vergoeding van de materiële schade, als op smartengeld. Montsma Belangenbehartiging helpt u hier graag bij.
Namens u stellen wij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk, en claimen wij smartengeld en een schadevergoeding voor de materiële schade. Wij werken daarbij op onze eigen manier: eerlijk, persoonlijk en betrokken.

Letselschade vergoeding van materiële schade

De schadevergoeding voor de materiele schade bestaat uit vergoeding van de kosten/uitgaven die u heeft moeten maken als gevolg van de door u opgelopen letselschade, alsmede uit vergoeding van misgelopen inkomsten. Voorbeelden van zaken die voor schadevergoeding in aanmerking komen zijn onder andere:

5
kosten voor huishoudelijke hulp.
5
verlies aan verdienvermogen.
5
kosten studievertraging.
5
voertuigschade.
5
eigen risico zorgkosten.
5
medische kosten.
5
klussen in en/om het huis die u zonder het ongeval zelf had uitgevoerd.
5
kosten van onderhoud aan de tuin.
5
reiskosten voor het vervoer van en naar de huisarts, fysiotherapeut en/of het ziekenhuis.

Letselschade en smartengeld

Smartengeld is de vergoeding voor de schade die aan u als persoon is toegebracht; het verdriet en leed dat u als gevolg van het ongeval ondervonden heeft, en in de toekomst zult ondervinden. De hoogte van de smartengeldvergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld wordt onder andere rekening gehouden met de aard en de ernst van het opgelopen letsel, de hinder en pijn die u heeft geleden, de (toekomstige) beperkingen die het letsel met zich meebrengt, en de invloed die het letsel heeft (gehad) op uw carrière en privéleven.

Claimen van letselschadevergoeding

De bijstand van Montsma Belangenbehartiging is altijd geheel kosteloos. Ook wanneer u zelf (deels) schuldig bent aan het ontstaan van het verkeersongeval of bedrijfsongeval – en de kosten van bijstand dus niet geheel kunnen worden verhaald op de wederpartij c.q. diens verzekeraar – brengen wij op geen enkele wijze kosten bij u in rekening. Montsma Belangenbehartiging is hierin uniek!

Naast dat onze bijstand altijd kosteloos is, laten wij de vergoedingen die u ontvangt rechtstreeks overmaken op uw bankrekening. Voor ons is dit niet meer dan logisch; u bent immers degene die schade heeft geleden!

Bel mij

Sending
#