Oops...
Slider with alias header not found.

Letselschade bedrijfsongeval

Wanneer u het slachtoffer bent van een bedrijfsongeval en daarbij letsel oploopt, heeft u vaak recht op een schadevergoeding. Montsma Belangenbehartiging helpt u hier graag bij. Namens u stellen wij de verzekeraar van uw werkgever aansprakelijk, en claimen wij smartengeld en een schadevergoeding voor de materiële schade. Wij werken daarbij op onze eigen manier: eerlijk, persoonlijk en betrokken.

Hoewel u vaak recht heeft op een letselschadevergoeding, kan het voor u gevoelsmatig moeilijk zijn om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Zeker als uw werkgever altijd goed voor u is geweest. Wij realiseren ons dit, en investeren daarom altijd in goed contact met uw werkgever. Uitgangspunt daarbij is een blijvend goede arbeidsrelatie met uw werkgever. Overigens is (bijna) elke werkgever verzekerd voor bedrijfsongevallen, dus hoeft u zich geen zorgen te maken om de financiële gevolgen voor uw werkgever.

Schadevergoeding bedrijfsongeval

De schadevergoeding bestaat uit smartengeld en vergoeding van de materiële schade. Bij materiële schade kunt u denken aan:

5

verlies aan arbeidsinkomsten.

5

klussen in en/om het huis die u zonder het ongeval zelf had uitgevoerd.

5

kosten van onderhoud aan de tuin.

5

medische kosten.

5

kosten voor huishoudelijke hulp.

5

kosten van de behandeling door de fysiotherapeut.

5

eigen risico zorgkosten.

5

reiskosten voor het vervoer van en naar de huisarts, fysiotherapeut en/of het ziekenhuis.

Voorbeelden bedrijfsongevallen

Uitglijden en struikelen

Uitglijden en struikelen zijn vormen van bedrijfsongevallen die zeer veel voorkomen. Uw werkgever dient dan ook maatregelen te nemen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. De vloer mag niet glad zijn, en indien nodig dient u te worden voorzien van anti-slipschoenen. Wanneer uw werkgever onvoldoende maatregelen heeft getroffen, is uw werkgever aansprakelijk voor de schade die uit het ongeval voortvloeit.

Val van een dak of steiger

Een groot deel van het aantal bedrijfsongevallen heeft plaats in de bouw. Met name het vallen van een dak of stijger komt veelvuldig voor. Wanneer uw werkgever onvoldoende zorg heeft gedragen voor het creëren van een veilige werkplek, is uw werkgever aansprakelijk voor de schade die uit het ongeval voortvloeit.

Ongeval met machine

Werken met machines brengt zeer grote risico’s met zich mee. Ter bescherming van uw veiligheid bestaan er dan ook een groot aantal voorschriften. U kunt daarbij denken aan voorschriften omtrent machinebeveiliging, keuring en onderhoud en werkinstructies. Indien uw werkgever onvoldoende maatregelen heeft getroffen, is uw werkgever aansprakelijk voor de schade die uit het ongeval voortvloeit.

Een verkeersongeval tijdens werktijd

Wanneer u als werknemer tijdens werktijd bij een verkeersongeval betrokken bent, is uw werkgever aansprakelijk voor de schade die u daarbij oploopt. Ook wanneer het ongeval een gevolg is van een fout van uzelf. Voorwaarde is wel dat het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitoefening van werkzaamheden. Woon – werkverkeer valt hier niet onder.

Onze bijstand altijd kosteloos

De bijstand van Montsma Belangenbehartiging is altijd geheel kosteloos. Ook wanneer u zelf (deels) schuldig bent aan het ontstaan van het verkeersongeval of bedrijfsongeval – en de kosten van bijstand dus niet geheel kunnen worden verhaald op de wederpartij c.q. diens verzekeraar – brengen wij op geen enkele wijze kosten bij u in rekening. Montsma Belangenbehartiging is hierin uniek!

Naast dat onze bijstand altijd kosteloos is, laten wij de vergoedingen die u ontvangt rechtstreeks overmaken op uw bankrekening. Voor ons is dit niet meer dan logisch; u bent immers degene die schade heeft geleden!

Bel mij

Sending
#