Oops...
Slider with alias header not found.

Letselschade – Wij helpen u verder

Wanneer u als gevolg van een bedrijfsongeval of een verkeersongeval lichamelijke, bijvoorbeeld een whiplash, of geestelijke schade oploopt, wordt er gesproken over letselschade. Letselschade kan in zowel uw privéleven als op uw werk verstrekkende gevolgen hebben. Uw letsel kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat u uw huishoudelijke werkzaamheden niet kunt verrichten, of niet meer volledig kunt werken en daardoor loon misloopt. Of u kunt uw hobby’s niet meer uitoefenen. Zaken die allemaal erg vervelend zijn.

Als slachtoffer van letselschade heeft u recht op een letselschadevergoeding. Montsma Belangenbehartiging helpt u hier graag bij. Namens u stellen wij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk, en claimen wij zowel smartengeld als een schadevergoeding voor de materiële schade. Wij werken daarbij op onze eigen manier: eerlijk, persoonlijk en betrokken.

Vergoeding van materiële schade

Naast smartengeld heeft u recht op vergoeding van de materiële schade. Onder materiële schade worden o.a. de volgende zaken verstaan:

5
misgelopen arbeidsinkomsten.
5
kosten van huishoudelijke hulp.
5
eigen risico zorgkosten.
5
voertuigschade.
5
kledingschade.
5
kosten studievertraging.
5
kosten van onderhoud aan de tuin.
5
medische kosten die niet, danwel slechts gedeeltelijk, worden vergoedt door de ziektekostenverzekeraar.
5
reiskosten voor het vervoer van en naar de huisarts, fysiotherapeut en/of het ziekenhuis.
5
kosten van het laten uitvoeren van klussen in en/om het huis die u zonder het ongeval zelf had uitgevoerd.

Letselschade claimen altijd kosteloos

De bijstand van Montsma Belangenbehartiging is altijd geheel kosteloos. Ook wanneer u zelf (deels) schuldig bent aan het ontstaan van het verkeersongeval of bedrijfsongeval – en de kosten van bijstand dus niet geheel kunnen worden verhaald op de wederpartij c.q. diens verzekeraar – brengen wij op geen enkele wijze kosten bij u in rekening. Montsma Belangenbehartiging is hierin uniek!

Naast dat onze bijstand altijd kosteloos is, laten wij de vergoedingen die u ontvangt rechtstreeks overmaken op uw bankrekening. Voor ons is dit niet meer dan logisch; u bent immers degene die schade heeft geleden!

Recht op smartengeld

In het geval van letselschade heeft u recht op smartengeld. De hoogte van de smartengeldvergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Daarbij dient te worden gedacht aan de aard en de ernst van de letselschade, de hinder en pijn die u als gevolg van de letselschade heeft geleden, de toekomstige beperkingen die uit uw letselschade voortvloeien en de invloed die een en ander heeft (gehad) op uw carrière en privéleven.

Bel mij

Sending
#