Oops...
Slider with alias header not found.

Letselschade whiplash

In het geval u een whiplash oploopt als gevolg van een verkeersongeval waarvoor een andere partij aansprakelijk is, heeft u recht op een schadevergoeding. Het recht op letselschadevergoeding bestaat daarbij uit zowel een vergoeding van de materiele schade, als een smartengeldvergoeding. Montsma Belangenbehartiging helpt u hier graag bij. Omdat wij de kosten rechtstreeks vorderen bij de tegenpartij, is onze bijstand bovendien geheel kosteloos voor u.

De gevolgen van een whiplash

Wanneer u in de auto zit en van achter wordt aangereden is de kans op een whiplash zeer groot. De klachten die voortvloeien uit een whiplash kunnen van grote invloed zijn op uw dagelijkse leven.

U kunt uw huishoudelijke werkzaamheden niet meer zelf verrichten, u ontvangt minder loon als gevolg van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of u kunt uw hobby’s niet meer uitoefenen. Vervelende zaken, waar u bovendien niet zelf verantwoordelijk voor bent. Wij helpen u dan ook om de schade die voortvloeit uit een whiplash te verhalen op de wederpartij.

Schadevergoeding materiële schade

Wanneer u een whiplash oploopt heeft u recht op schadevergoeding. Naast smartengeld kunt u denken aan vergoeding van:

5

kosten voor huishoudelijke hulp.

5

kosten van de behandeling door de fysiotherapeut.

5

verlies aan verdienvermogen.

5

kosten studievertraging.

5

voertuigschade.

5

eigen risico zorgkosten.

5

medische kosten.

5

kosten van onderhoud aan de tuin.

5

klussen in en/om het huis die u zonder het ongeval zelf had uitgevoerd.

5

reiskosten voor het vervoer van en naar de huisarts, fysiotherapeut en/of het ziekenhuis.

Smartengeld claimen

Smartengeld is de vergoeding voor de schade die aan u als persoon is toegebracht. De hoogte van de smartengeldvergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Daarbij dient te worden gedacht aan de aard en de ernst van het opgelopen letsel, de hinder en pijn die u heeft geleden, de toekomstige beperkingen die uit uw letsel voortvloeien en de invloed die een en ander heeft op uw carrière en privéleven.

Onze bijstand altijd kosteloos

De bijstand van Montsma Belangenbehartiging is altijd geheel kosteloos. Ook wanneer u zelf (deels) schuldig bent aan het ontstaan van het verkeersongeval of bedrijfsongeval – en de kosten van bijstand dus niet geheel kunnen worden verhaald op de wederpartij c.q. diens verzekeraar – brengen wij op geen enkele wijze kosten bij u in rekening. Montsma Belangenbehartiging is hierin uniek!

Naast dat onze bijstand altijd kosteloos is, laten wij de vergoedingen die u ontvangt rechtstreeks overmaken op uw bankrekening. Voor ons is dit niet meer dan logisch; u bent immers degene die schade heeft geleden!

Bel mij

Sending
#