Oops...
Slider with alias header not found.

Letselschade verkeersongeval

Wanneer u als gevolg van een verkeersongeval letsel oploopt, denk bijvoorbeeld aan whiplash letselschade, dan kan dit ingrijpende gevolgen hebben in uw dagelijkse leven. U wordt geconfronteerd met verschillende klachten en beperkingen, waardoor u uw werkzaamheden in en om het huis niet meer zelf kunt doen, of uw hobby’s niet meer kunt uitoefenen. Het kan zijn dat u uw werk nog maar gedeeltelijk kunt verrichten, waardoor u arbeidsinkomsten misloopt. Vervelende zaken, waar u bovendien niet zelf verantwoordelijk voor bent.

Als slachtoffer van een verkeersongeval heeft u recht op een schadevergoeding. Montsma Belangenbehartiging helpt u hier graag bij. Namens u stellen wij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk, en eisen wij zowel een smartengeld claim als een schadevergoeding voor de materiële schade. Wij werken daarbij op onze eigen manier: eerlijk, persoonlijk en betrokken.

Schadevergoeding verkeersongeval

De schadevergoeding bestaat uit smartengeld en vergoeding van de materiële schade. Bij materiële schade kunt u denken aan:
verlies aan arbeidsinkomsten:

5

verlies aan arbeidsinkomsten.

5

kosten voor huishoudelijke hulp.

5

medische kosten.

5

klussen in en/om het huis die u zonder het ongeval zelf had uitgevoerd.

5

kosten van onderhoud aan de tuin.

5

kosten studievertraging.

5

kosten van de behandeling door de fysiotherapeut.

5

eigen risico zorgkosten.

Voorbeelden van verkeersongevallen

Ongeval door derden

Stel de auto waarin u zit (als passagier danwel als bestuurder) wordt van achter aangereden, of iemand verzuimt voorrang te verlenen, en u loopt hierbij letsel op. In dusdanige verkeersongevallen kunnen wij de schade verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Als inzittende

Stel u zit als passagier bij een familielid of een kennis in de auto, en de bestuurder verzuimt een andere automobilist voorrang te verlenen of raakt door een stuurfout van de weg af. In zo’n geval kunnen wij de WA-verzekeraar van het motorvoertuig aansprakelijk stellen voor de schade die u oploopt.

Als fietser of voetganger (14 jaar en ouder)

Wanneer u als fietser of voetvanger (14 jaar en ouder) door een motorvoertuig bent aangereden, heeft u – zelfs als het verkeersongeval (deels) uw eigen schuld is – altijd recht op een schadevergoeding van minimaal 50%. Dit is slechts anders wanneer er sprake is van overmacht bij de bestuurder van de auto.

Als fietser of voetganger (jonger dan 14 jaar)

Wanneer een fietser of voetganger van jonger dan 14 jaar wordt aangereden, wordt de schade altijd volledig vergoed. Zelfs als het de eigen schuld is van uw kind. Dit is slechts anders wanneer er sprake is van opzet bij de persoon jonger dan 14 jaar.

Onze bijstand altijd kosteloos

De bijstand van Montsma Belangenbehartiging is altijd geheel kosteloos. Ook wanneer u zelf (deels) schuldig bent aan het ontstaan van het verkeersongeval of bedrijfsongeval – en de kosten van bijstand dus niet geheel kunnen worden verhaald op de wederpartij c.q. diens verzekeraar – brengen wij op geen enkele wijze kosten bij u in rekening. Montsma Belangenbehartiging is hierin uniek!

Naast dat onze bijstand altijd kosteloos is, laten wij de vergoedingen die u ontvangt rechtstreeks overmaken op uw bankrekening. Voor ons is dit niet meer dan logisch; u bent immers degene die schade heeft geleden!

Bel mij

Sending
#